Hiển thị:ListGrid

Chậu rửa bát Gorlde GD 5502

2,400,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5502 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5302

2,500,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5302 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5102

2,500,000 đ 1,900,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5102 Chất liệu: làm bằng inox 304, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 5401

2,500,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5401 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5406

3,500,000 đ 2,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5406 Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước, làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 024

1,800,000 đ 1,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 024 Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 027

1,800,000 đ 1,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 027 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 710 x 450 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 029

1,800,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 029 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 026

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 026 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 760 x 480 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 034

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 034 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 035

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 035 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 630 x 450 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 0286

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 0286 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 900 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 9037

3,500,000 đ 2,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 9037 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 970 x 490 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 206

2,100,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 206 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde B 208

2,100,000 đ 1,650,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 208 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 770 x 410 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 209

2,000,000 đ 1,650,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 209 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 820 x 410 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 211

2,200,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 211 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 820 x 460 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 5505

2,800,000 đ 2,200,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5505 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 1050 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 302

2,700,000 đ 2,300,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 302 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Có hộp inox và bàn chờ

Chậu rửa bát Gorlde GD 5620

4,100,000 đ 3,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5620 Kích thước: 1200 x 440 x 230 mm, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 5630

3,800,000 đ 3,200,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5630 Có rổ đựng rác tiện lợi, Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước

Chậu rửa bát Gorlde GD 5631

4,200,000 đ 3,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5631 Kích thước: 1080 x 440 x 230 mm, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde G3

5,900,000 đ 5,000,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde G3 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 0288

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 0288 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 1000 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde G2

5,900,000 đ 5,100,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde G2 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 880 x 500 x 270 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 955

4,200,000 đ 3,000,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 955 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 1040 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 953

4,000,000 đ 3,100,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 953 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 1200 x 480 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 5702

2,400,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5702 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 927

3,200,000 đ 2,400,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 927 Kích thước: 900 x 500 x 230 mm, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 926

3,100,000 đ 2,300,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 926

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 925

2,900,000 đ 2,100,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 925 Kích thước: 690 x 420 x 230 mm, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 949

3,500,000 đ 2,800,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 949 Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước, Rốn thoát có rổ đựng rác tiện lợi

Bếp Hoàng Gia đã đăng ký với Bộ Công Thương
Bếp Hoàng Gia trên Google Plus
Khuyến mại giá sốc - Bếp Hoàng Gia
Khuyến mại giá sốc - Bếp Hoàng Gia
098 456 8885