Hiển thị:ListGrid

Chậu Rửa Bát Cariny SAA1

5,900,000 đ 5,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny SAA1 Kiểu có 1 hố vuông, không cánh để khô nước, Rộng 394mm, dài 469mm

Chậu Rửa Bát Cariny LMC5

8,100,000 đ 6,900,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny LMC5 Kiểu có 2 hố rửa, không cánh để khô nước, Có 2 nhóm màu

Chậu Rửa Bát Cariny WAL1

5,900,000 đ 5,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny WAL1 Kiểu có 1 hố vuông, có cánh để khô nước, Rộng 400mm, dài 340mm

Chậu Rửa Bát Cariny WAL2

7,000,000 đ 6,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny WAL2 Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu

Chậu Rửa Bát Cariny LMC2

7,500,000 đ 6,700,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny LMC2 Kiểu có 2 hố rửa, không cánh để khô nước, Rộng 415mm, dài 759mm

Chậu Rửa Bát Cariny ROA1

5,900,000 đ 5,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny ROA1 Kiểu có 1 hố rửa đơn tròn, không cánh để khô nước.

Chậu Rửa Bát Cariny ROA2

7,600,000 đ 6,400,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny ROA2 Kiểu có 1 hố rửa, 1 cánh để khô nước, Chiều rộng 500mm, chiều dài 780mm

Chậu Rửa Bát Cariny BEC

8,700,000 đ 7,400,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny BEC Kiểu có 2 hố rửa, 1 cánh để khô nước, Kích thước toàn phần : Chiều rộng 500mm

Chậu Rửa Bát Cariny LAC1

9,800,000 đ 8,300,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny LAC1 Kiểu có 2 hố rửa, không cánh để khô nước, Chiều rộng 500mm, chiều dài 1140mm

Chậu Rửa Bát Cariny LAC2

8,300,000 đ 7,400,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny LAC2 Kiểu có 2+ hố rửa, không cánh để khô nước, Rộng 443mm, dài 844mm

Chậu Rửa Bát Cariny VIC3

8,100,000 đ 6,900,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny VIC3 Kiểu có 2 hố rửa, không có cánh để khô nước, Rộng 430mm, dài 780mm

Chậu Rửa Bát Cariny VIA3

7,000,000 đ 6,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny VIA3 Kiểu có 1 hố rửa, 1 cánh để khô nước, Rộng 420mm, dài 337m

Chậu Rửa Bát Cariny SWA1

8,100,000 đ 6,900,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny SWA1 Kiểu có 1 hố rửa, cánh để khô nước, Chiều rộng 500mm, chiều dài 860mm

Chậu Rửa Bát Cariny JAC1

9,800,000 đ 8,300,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Cariny JAC1 Kiểu có 2 hố rửa, 1 cánh để khô ráo nước, Chất lượng qua kiểm định của TÜV và SSG tiêu chuẩn châu Âu

Chậu rửa bát Cariny ENC1

10,300,000 đ 8,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Cariny ENC1 Kiểu có 2 hố rửa, cánh để khô nước, Kích thước toàn phần : Chiều rộng 500mm, chiều dài 1160mm

Bếp Hoàng Gia đã đăng ký với Bộ Công Thương
Bếp Hoàng Gia trên Google Plus
Khuyến mại giá sốc - Bếp Hoàng Gia
Khuyến mại giá sốc - Bếp Hoàng Gia
098 456 8885