Hiển thị:ListGrid

chậu rửa bát handmade KB-8245

6,200,000 đ 3,999,000 đ
1

chậu rửa bát handmade KB-8245

Chậu rửa bát Gorlde GD 5502

2,400,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5502 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5302

2,500,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5302 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5102

2,500,000 đ 1,900,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5102 Chất liệu: làm bằng inox 304, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 5401

2,500,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5401 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 5406

3,500,000 đ 2,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5406 Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước, làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 024

1,800,000 đ 1,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 024 Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 027

1,800,000 đ 1,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 027 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 710 x 450 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 029

1,800,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 029 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 026

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 026 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 760 x 480 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 034

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 034 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 035

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 035 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 630 x 450 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 0286

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 0286 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 900 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 9037

3,500,000 đ 2,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 9037 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 970 x 490 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 206

2,100,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 206 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde B 208

2,100,000 đ 1,650,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 208 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 770 x 410 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 209

2,000,000 đ 1,650,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 209 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 820 x 410 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 211

2,200,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 211 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 820 x 460 x 200 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 5505

2,800,000 đ 2,200,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5505 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 1050 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde B 302

2,700,000 đ 2,300,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde B 302 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Có hộp inox và bàn chờ

Chậu rửa bát Gorlde GD 5620

4,100,000 đ 3,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5620 Kích thước: 1200 x 440 x 230 mm, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu rửa bát Gorlde GD 5630

3,800,000 đ 3,200,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5630 Có rổ đựng rác tiện lợi, Hệ thống xi phông đồng bộ dễ dàng thoát nước

Chậu rửa bát Gorlde GD 5631

4,200,000 đ 3,500,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5631 Kích thước: 1080 x 440 x 230 mm, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde G3

5,900,000 đ 5,000,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde G3 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 0288

1,900,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 0288 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 1000 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde G2

5,900,000 đ 5,100,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde G2 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 880 x 500 x 270 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 955

4,200,000 đ 3,000,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 955 Chất liệu: làm bằng inox 304, Kích thước: 1040 x 500 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 953

4,000,000 đ 3,100,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 953 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Kích thước: 1200 x 480 x 230 mm

Chậu rửa bát Gorlde GD 5702

2,400,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 5702 Có phủ sơn chống ồn bên ngoài, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chậu rửa bát Gorlde GD 927

3,200,000 đ 2,400,000 đ
1

Chậu rửa bát Gorlde GD 927 Kích thước: 900 x 500 x 230 mm, Có phủ sơn chống ồn bên ngoài

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 926

3,100,000 đ 2,300,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 926

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 925

2,900,000 đ 2,100,000 đ
1

Chậu Rửa Bát Gorlde GD 925 Kích thước: 690 x 420 x 230 mm, Chất liệu: làm bằng inox 304

Chat
. 098.456.8885