Hiển thị:ListGrid

Chậu rửa bát TKS-8345

4,000,000 đ 3,300,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-8345 Chậu Rửa không Bàn, 2 Hố Đặc Biệt, Độ dày: 20dem=0.20cm

Chậu rửa bát TKS-12050

2,000,000 đ 1,800,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-12050 2 Hố cân 1 bàn, Chính hãng, Có bàn, hàng chính hãng

Chậu rửa TKS-4936

930,000 đ 750,000 đ
1

Chậu rửa TKS-4936 Chậu rửa không có bàn, dài: 49cm, Rộng: 36cm, Cao: 20cm

Chậu rửa bát TKS-5238

950,000 đ 750,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-5238 Không có bàn, Chính Hãng, Dài: 52cm, Rộng: 38cm, Cao: 21cm

Chậu Rửa Bát TKS-5643

1,000,000 đ 800,000 đ
1

Chậu Rửa Bát TKS-5643 Chậu Rửa Không Bàn, Độ dày: 10dem=0.1cm, hàng chính hãng

Chậu rửa bát TKS-7241

1,570,000 đ 1,400,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7241 Chính Hãng, Dài: 77cm, Rộng: 41cm, Cao: 22cm

Chậu Rửa Bát TKS-6641

1,550,000 đ 1,400,000 đ
1

Chậu Rửa Bát TKS-6641 Chất liệu Inox, Dài: 66cm, Rộng: 41cm, Độ dày: 10dem=0.1cm

Chậu rửa bát TKS-7742

1,600,000 đ 1,300,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7742 Xuất xứ Chính Hãng, Dài: 77cm, Rộng: 42cm, Độ dày: 10dem=0.1cm

Chậu rửa bát TKS-7741TKS-7741

1,600,000 đ 1,400,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7741TKS-7741 Chậu rửa không bàn, Dài: 77cm, Rộng: 41cm, Cao: 22cm

Chậu rửa bát TKS-7539

1,550,000 đ 1,300,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7539 Chính hãng, Dài: 75cm, Rộng: 39cm, Cao: 20cm, Độ dày: 10dem=0.1cm

Chậu rửa bát TKS-7843R

1,800,000 đ 1,500,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7843R Chậu Rửa Không Bàn, 2 Hố Lệch, Dài: 78cm, Rộng: 43cm, Cao: 22cm

Chậu rửa bát TKS-7846

2,000,000 đ 1,700,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-7846 Chậu Rửa Không Bàn, 2 Hố Lệch + khay cắm dao, Dài: 78cm, Rộng: 46cm

Chậu rửa bát TKS-8143R

1,800,000 đ 1,400,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-8143R Chậu Rửa Không Bàn, 2 Hố lệch, Dài: 81cm, Rộng: 43cm, Cao: 22cm

Chậu rửa bát TKS-8245R

1,800,000 đ 1,700,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-8245R Chậu Rửa Không Bàn, Dài: 82cm, Rộng: 75cm, Cao: 22cm, Chậu Inox vân xước

Chậu rửa bát TKS-9143R

2,500,000 đ 2,000,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-9143R 2 Hố ( Cố hố rác + cắm dao), Dài: 91cm, Rộng: 43cm, Cao: 22cm

Chậu rửa bát TKS-9244

2,500,000 đ 2,100,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-9244 Chất liệu Inox, Dài: 92cm, Rộng: 44cm, Cao: 22cm

Chậu Rửa Bát TKS-9445R

2,300,000 đ 2,000,000 đ
1

Chậu Rửa Bát TKS-9445R Chậu rửa có bàn, 2 Hố, Chính hãng, Dài: 94cm, Rộng: 45cm, Cao: 22cm

Chậu rửa bát TKS-8243

1,800,000 đ 1,600,000 đ
1

Chậu rửa bát TKS-8243 Chậu Rửa Không bàn, 2 Hố cân tròn, Chính Hãng, Rộng: 43cm, Cao: 22cm

Chat
. 098.456.8885